- Wyborczy Serwis Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku oraz Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii -

 

Ordynacja wyborcza

Ordynacja wyborcza (lub system wyborczy) – zbiór przepisów wchodzących w skład tzw. prawa wyborczego regulujących sposób przeprowadzenia wyborów, a w szczególności zasady wyłaniania ich zwycięzców i podziału mandatów.

Więcej na: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ordynacja_wyborcza

źródło: Wikipedia


© Polskie Badania Wyborcze 2019