- Wyborczy Serwis Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku oraz Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii -

Exit poll

to badanie realizowane w dniu wyborów, którego celem jest przygotowanie prognozy wyników przed ich oficjalnym ogłoszeniem.

Przed rozpoczęciem badania exit poll losowana jest określona liczba lokali wyborczych w całym kraju. W dniu wyborów co n-ta osoba wychodząca z lokalu proszona jest przez czekających ankieterów o wypełnienie krótkiej, anonimowej ankiety, w której zaznacza partię lub kandydata, na którą oddała przed chwilą swój głos. Wyniki cząstkowe ze wszystkich lokali przesyłane są do agencji badawczej realizującej badanie, która na tej podstawie przygotowuje ostateczną prognozę wyników głosowania.

Badanie exit poll realizowane jest na zlecenie stacji telewizyjnych, a ich wyniki ogłaszane natychmiast po zamknięciu lokali wyborczych, w czasie tzw. wieczorów wyborczych.


Computer Aided Web Interview

Jest to technika stosowana w badaniach ilościowych, wykorzystująca internet do realizacji wywiadów z respondentami. Technika CAWI jest szczególnie przydatna, gdy:

 • celem badania jest dotarcie do grupy użytkowników internetu,
 • chcemy dotrzeć do specyficznych grup docelowych,
 • chcemy zaprezentować materiały multimedialne (np. koncepcje graficzne, reklamy, produkty),
 • zależy nam na krótkim czasie realizacji badania,
 • możemy przeznaczyć na badanie umiarkowane środki.

Paper and Pencil Interview

Jest to najbardziej tradycyjna technika stosowana przy realizacji badań ilościowych, polegając na przeprowadzaniu wywiadów z respondentami z wykorzystaniem papierowej ankiety/kwestionariusza.

capi

Computer Aided Telephone Interview

Jest to technika stosowana przy realizacji badań ilościowych, polegająca na przeprowadzaniu wywiadów telefonicznych z respondentami z wykorzystaniem komputera. CATI pozwala na:
 • szybką realizację badań (nawet w ciągu 24 godzin),
 • automatyczne rozsyłanie wylosowanych numerów telefonu respondentów na stanowiska ankieterskie,
 • zapisywanie powodów niezrealizowania wywiadu (np. linia zajęta),
 • automatyczne kodowanie uzyskiwanych informacji w czasie wywiadu,
 • analizy statystyczne.

Badanie metodą CATI jest nadzorowane przez osoby odpowiedzialne za kontrolę jakości pracy ankieterów, które na bieżąco śledzą przebieg prowadzonych wywiadów.


capi

Computer Aided Personal Interview

Jest to technika stosowana w badaniach ilościowych, polegająca na przeprowadzaniu wywiadów z respondentami przy użyciu przenośnych komputerów (notebook), zamiast tradycyjnych kwestionariuszy. Pozwala ona m.in. na:

 • szybszą realizację badania (dane są przesyłane linią telefoniczną bezpośrednio z komputerów ankieterskich)
 • wykorzystanie bardziej precyzyjnych technik (np. odtwarzanie fragmentów spotów telewizyjnych przy respondencie)
 • obniżenie kosztów badania (omijamy etap wprowadzania danych z ankiet)

Badanie metodą CAPI pozwala na lepszą kontrolę jakości wywiadu - ewentualne błędy są natychmiast wychwytywane przez komputer w elektronicznej ankiecie.


© Polskie Badania Wyborcze 2019