- Wyborczy Serwis Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku oraz Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii -

 

Ordynacja wyborcza

Ordynacja wyborcza (lub system wyborczy) – zbiór przepisów wchodzących w skład tzw. prawa wyborczego regulujących sposób przeprowadzenia wyborów, a w szczególności zasady wyłaniania ich zwycięzców i podziału mandatów.

Więcej na: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ordynacja_wyborcza

źródło: Wikipedia


 

Cisza przedwyborcza

jest to okres trwający od zakończenia kampanii wyborczej tzn. na 24 godziny przed dniem wyborów do zakończenia głosowania. W tym czasie zabronione jest podawanie do publicznej wiadomości wyników przedwyborczych badań (sondaży) opinii publicznej dotyczących przewidywanych wyników wyborów, jak również prowadzenie jakiejkolwiek agitacji na rzecz kandydatów. Zakazem objęte są wszelkie wystąpienia polityczne, manifestacje, audycje radiowe i telewizyjne z udziałem kandydatów, publikacje na ich temat, czy naklejanie plakatów. Za złamanie ciszy przedwyborczej grozi kara grzywny.

© Polskie Badania Wyborcze 2019