- Wyborczy Serwis Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku oraz Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii -

Instytuty badawcze


ipsos

GFK

Instytut GfK jest zaufanym źródłem rzetelnych informacji o rynku i konsumentach. Umożliwia podejmowanie trafniejszych decyzji. Łączy pasję badawczą 13 000 ekspertów. Posiada 80 lat doświadczeń w analizowaniu i interpretowaniu danych. Dostarcza analiz, zarówno na poziomie globalnym, jak i rynków lokalnych, w ponad 100 krajach. Dzięki stosowaniu innowacyjnych rozwiązań łączących technologię i naukę, zmienia "big data" w "smart data", zwiększając przewagę konkurencyjną swoich klientów i jednocześnie wzbogacając doświadczenia i decyzje konsumentów.

Więcej na: www.gfk.pl


ipsos

Kantar

Kantar istnieje od 1990 roku. Rozwój zasobów intelektualnych i logistycznych instytutu zapewnił mu pozycję lidera badań rynku i opinii w Polsce i na całym obszarze Europy Środkowej i Wschodniej.
Priorytetem w działalności badawczej Kantar jest zdobywanie doświadczenia i wiedzy o konsumencie i przekazywanie ich Klientom w taki sposób, aby mogły się one zamienić w sukces marketingowy.
Instytut realizuje badania zarówno za pomocą tradycyjnych i sprawdzonych metod, jak i przy zastosowaniu najnowszych osiągnięć techniki informatycznej.

Więcej na: http://www.millwardbrown.com/Locations/Poland/Default.aspx

ipsos

Ipsos

Ipsos w Polsce wchodzi w skład międzynarodowej grupy badawczej Ipsos, obecnej w 84 krajach świata. Firma specjalizuje się w badaniach marketingowych, reklamy, mediów, satysfakcji i lojalności konsumentów oraz w badaniach opinii w sektorze publicznym i prywatnym. Dostarcza informacji marketingowej i badawczego wsparcia klientom z takich branż jak: dobra szybkozbywalne, telekomunikacja, media, reklama, paliwa, farmaceutyki,  motoryzacja, bankowość, finanse, instytucje publiczne. Ipsos w Polsce koordynuje projekty badawcze w 30 krajach świata.
Zespół Ipsos w Polsce liczy 150 osób. Doświadczenia badacze, konsultanci i analitycy korzystają ze swojej doskonałej znajomości polskiego rynku oraz z wiedzy międzynarodowych ekspertów. Do dyspozycji mają licencjonowane narzędzia badawcze i bazy danych umożliwiające porównywanie wyników badań.   

Ipsos posiada doskonale zorganizowana sieć ankieterską, laboratoria do badań jakościowych i nowoczesny system CATI@Home, służący do przeprowadzania wywiadów telefonicznych przez ankieterów pracujących z domu. Firma jest uczestnikiem porozumienia w sprawie stosowania Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów (PKJPA). Ipsos jest przedstawicielem organizacji badawczych działających w Polsce i na świecie. Wszystkie projekty badawcze realizuje zgodnie z obowiązującymi w badaniach rynkowych i społecznych standardami etycznymi i profesjonalnymi.

Celem realizowanych przez nas projektów jest wskazanie Klientom optymalnego kierunku działania. Dane zgromadzone podczas badań są dla nas tylko środkiem. Interpretując wyniki badań, unikamy stereotypów, aby inspirować klientów i wraz z nimi poszukiwać nowych, najkorzystniejszych rozwiązań. Nasze badania i analizy służą wybraniu strategii, która pozwoli osiągać założone cele.

Nasze specjalizacje:

  • badania marketingowe: dotyczą problemów związanych z cyklem życia produktu i marki (zrozumienie potrzeb, tworzenie konceptu produktu, wprowadzenie na rynek, rozwój i strategia komunikacji). Badania prowadzone w Polsce są wspierane przez międzynarodową strukturę Ipsos Marketing.
  • badania reklamy: przeprowadzane na wszystkich etapach tworzenia i realizacji kampanii. Wyspecjalizowany zespół, należący do międzynarodowej struktury Ipsos ASI, wykorzystuje nowoczesne, sprawdzone na świecie narzędzia badawcze i wielotysięczną bazę wyników, która służy do porównań
  • badania satysfakcji i lojalności klientów: służą m. in. doskonaleniu standardów obsługi, poprawie struktury klientów, zwiększeniu udziału klientów kluczowych oraz podniesieniu ich wartości.
  • badanie opinii; analizy informacji zebranych od osób prywatnych i środowisk biznesowych na potrzeby przedsiębiorstw, sektora publicznego i organizacji pozarządowych.
  • badania mediów: Ipsos dostarcza rozwiązania badawcze dla firm z dynamicznego i scalającego się sektora mediów, technologii, rozrywki, gier wideo, usług internetowych i telekomunikacji.


Więcej na: www.ipsos.pl


cbos

Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

jest wyspecjalizowanym ośrodkiem prowadzącym reprezentatywne dla społeczeństwa polskiego badania sondażowe, dotyczące opinii na temat wszystkich ważnych problemów społeczno-politycznych i gospodarczych. Do naszych głównych atutów należy długoletnie doświadczenie - CBOS powstał już w roku 1982. Od początku lat 90-tych badania przeglądowe CBOS realizowane są regularnie co miesiąc. Ich wyniki są dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Unikalny charakter CBOS został uznany przez Sejm RP, który ustawą z 20 lutego 1997 roku nadał nam status niezależnej fundacji i powierzył zadanie prowadzenia badań społecznych na użytek publiczny. Od tej pory nad planami i jakością prac badawczych czuwa Rada Fundacji CBOS, w które reprezentowani są fachowcy z siedmiu instytucji akademickich oraz przedstawiciele Sejmu, Senatu, Premiera i Prezydenta RP.

Obecnie CBOS co miesiąc realizuje sondaż "Aktualne problemy i wydarzenia" (na 1000-osobowej próbie dorosłych Polaków), uzupełniany zależnie od potrzeb przez specjalne badania jednorazowe. Rocznie CBOS publikuje ponad 200 raportów z badań poruszających wszystkie istotne dla społeczeństwa polskiego problemy oraz wydaje publikacje monograficzne i książkowe. Syntezę najważniejszych wyników badań przeglądowych można znaleźć w seriach "Opinie i Diagnozy" oraz w wersji anglojęzycznej "Polish Public Opinion".

Obok realizowania powierzonej mu misji społecznej CBOS prowadzi badania na zlecenie różnych instytucji społecznych i firm prywatnych, od lat ciesząc się uznaniem i popularnością wśród klientów. O jakości badań CBOS decyduje przede wszystkim profesjonalizm w realizacji, wyobraźnia badawcza oraz wszechstronność analiz i interpretacji wyników, gwarantowane przede wszystkim wysokimi kwalifikacjami pracowników. Zatrudniamy obecnie ponad czterdziestu socjologów, ekonomistów, statystyków i informatyków o dużym doświadczeniu i szerokim zakresie specjalizacji. Do specjalnych projektów angażowani są również w miarę potrzeby wybitni eksperci z danej dziedziny.

Atutem CBOS jest również jedna z największych w kraju sieci ankieterskich oraz profesjonalna kontrola jakości badań prowadzona zarówno przez własną komórkę jak i przez niezależny audyt zewnętrzny. Dzięki rzetelnym procedurom kontroli CBOS posiada aktualny certyfikat "Gwarancji jakości pracy ankieterskiej" przyznawany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku.
Więcej na: www.cbos.pl

© Polskie Badania Wyborcze 2019