- Wyborczy Serwis Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku oraz Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii -

ESOMAR/WAPOR Guide

 esomar

wapor

W 2011 roku, równolegle z uruchomieniem serwisu internetowego poświęconego badaniom przedwyborczym, OFBOR udostępnił polskie tłumaczenie Przewodnika ESOMAR/WAPOR „Sondaże opinii publicznej i publikowanie wyników badań”, który stał się jednym z elementów systemu zapewniania jakości w badaniach, obowiązującego firmy zrzeszone w OFBOR.

© Polskie Badania Wyborcze 2019