- Wyborczy Serwis Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku oraz Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii -

ESOMAR

(The World Association for Social, Opinion and Market Research) to ogólnoświatowa organizacja licząca 5 000 członków w ponad 100 krajach świata, która stawia sobie za cel podnoszenie standardów badań rynków, konsumentów i społeczeństw, a także propagowanie użyteczności badań rynku i opinii jako sposobu na wykrywanie rzeczywistych problemów i podnoszenie efektywności procesów decyzyjnych.

Dla wspierania tego nieustannego dialogu, ESOMAR tworzy bogaty program wydarzeń branżowych i imprez tematycznych, publikacji i komunikatów, a także aktywnie promuje ideę samoregulacji oraz opracowania ogólnoświatowego kodeksu dobrych praktyk.


© Polskie Badania Wyborcze 2019