- Wyborczy Serwis Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku oraz Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii -

EFAMRO

Europejska Federacja Organizacji Firm Badania Rynku i Opinii, której zadaniami są m.in.: reprezentowanie swoich członków w sferze ich wzajemnych kontaktów, jak również wobec środowisk zewnętrznych, począwszy od klientów agencji badawczych, a skończywszy na rządach danych państw czy Komisji Europejskiej; propagowanie kodeksów i norm obowiązujących w branży badawczej; wymóg wysokiej jakości usług oferowanych przez zrzeszone firmy; wymiana doświadczeń.

Zakres działalności lobbingowej EFAMRO obejmuje ustawodawstwo (europejskie prawo, europejskie kryteria, międzynarodowe porozumienia) oraz biznes (w świetle globalizacji użytkowników i dostawców badań, ujednolicania się rynku europejskiego).

Więcej o EFAMRO na stronie: www.efamro.com


© Polskie Badania Wyborcze 2019