- Wyborczy Serwis Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku oraz Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii -

Europejski Sondaż Społeczny

(European Social Survey – ESS) jest jednym z największych i najważniejszych europejskich projektów badawczych. Jego inicjatorem był Komitet Ekspertów Europejskiej Fundacji Nauki (European Science Foundation).

Celem podstawowym  ESS jest obserwacja zmian społecznych zachodzących w Europie: postaw wobec kluczowych problemów, zmian w systemach wartości i zachowaniach (zob. Tematyka Europejskiego Sondażu Społecznego). Wyboru zagadnień, które są poruszane w badaniu, dokonuje Międzynarodowy Komitet Naukowy. Polskę reprezentuje w nim prof. dr hab. Henryk Domański z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Więcej o ESS na stronie: http://www.europeansocialsurvey.org

źródło: http://www.ifispan.waw.pl/index.php?lang=pl&m=page&pg_id=97


© Polskie Badania Wyborcze 2019