- Wyborczy Serwis Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku oraz Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii -

czesnikMikołaj Cześnik pokieruje sondażowym think tankiem

W połowie lipca rozpocznie prace zespół analityczno-konsultacyjny funkcjonujący w ramach Polskich Badań Wyborczych (PBW) – projektu realizowanego od 2014 r. wspólnie przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku oraz Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii. Pracami zespołu pokieruje dr hab. Mikołaj Cześnik, profesor Uniwersytetu SWPS, specjalista w zakresie zachowań politycznych i partycypacji wyborczej. Trzon think tanku będą stanowili także dr Max Bielecki oraz dr Michał Wenzel.
Prace nad powołaniem badawczego think tanku w ramach PBW trwały od kilku miesięcy. Naszą intencją było pozyskanie do projektu najlepszych specjalistów, z obszaru badań preferencji politycznych oraz wypracowanie optymalnego modelu współpracy pomiędzy instytutami badawczymi z zespołem analitycznym. Bardzo cieszy nas, że jego pracami pokieruje dr hab. Mikołaj Cześnik, który jest doświadczonym ekspertem w obszarze socjologii polityki – mówi Marcin Kujawski, członek zarządu OFBOR, odpowiedzialny za projekt Polskie Badania Wyborcze.
Jednym z pierwszych zadań zespołu jest kompleksowa analiza dorobku badawczego minionej kampanii wyborczej. Jej zwieńczeniem będzie przedłożenie rekomendacji dotyczących kalibracji i rozwoju narzędzi i metod badawczych używanych do pomiaru preferencji politycznych.
Postawy społeczne, w tym, co oczywiste, zachowania polityczne są w procesie ciągłej zmiany. Widzimy to szczególnie wyraźnie w ostatnich tygodniach, a ma to naturalne konsekwencje dla metod pracy badaczy. Stosowane przez nich narzędzia są złożonymi konstrukcjami metodologicznymi, w których czasami nawet drobne niuanse przekładają się na uzyskiwane wyniki poparcia. To, dlatego tak ważne jest, aby poddawać je ciągłej ewaluacji. Cieszę się, że polskie środowisko badawcze dostrzega taką potrzebę, podejmując współpracę z zespołem naukowców, którego pracami będę miał przyjemność kierować – mówi Mikołaj Cześnik, szef zespołu analityczno-konsultacyjnego PBW.
Projekt Polskie Badania Wyborcze jest inicjatywą mającą na celu przybliżenie najważniejszych tematów związanych z pomiarem preferencji wyborczych. Intencją jego autorów jest przedstawienie multidyscyplinarnej materii badawczej w możliwie prosty i zwięzły sposób. W ramach projektu prowadzony jest serwis internetowy www.badaniawyborcze.pl, będący platformą zestawiającą wyniki badań wyborczych różnych instytutów, w sposób dający użytkownikom możliwość obserwacji długofalowych trendów poparcia politycznego. W 2015 roku w ramach projektu rozpoczęto prace analityczne w obszarze metod i technik badania preferencji wyborczych.
Polskie Badania Wyborcze to wspólne przedsięwzięcie Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku oraz Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii.


© Polskie Badania Wyborcze 2019