- Wyborczy Serwis Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku oraz Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii -

Prezentacja wyników

ofbor

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OFBOR z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie sondaży politycznych i ich obecności w mediach:

Walne Zgromadzenie obradujące w dniu 10 lutego 2011 r. podejmuje uchwałę o przyjęciu następujących Zaleceń w sprawie sondaży wyborczych i ich obecności w mediach:

 1. Wymagania minimalne dotyczące informacji związanych z prezentowanymi wynikami badań:
  • Nazwa wykonawcy
  • Określenie badanej populacji
  • Liczebność zrealizowanej próby i metoda jej doboru
  • Data realizacji badania
  • Metoda zbierania danych
  • Odsetek oraz sposób postępowania z respondentami odmawiającymi  odpowiedzi, odpowiedziami: „nie wiem”, „trudno powiedzieć” na pytania o kandydata lub partie, na którego respondent zamierza oddać głos.
 2. Zestaw informacji dodatkowych rekomendowanych przez OFBOR, umieszczanych przez wykonawców badań na ich stronach internetowych i katalogowanych na stronach www OFBOR-u, takich jak:
  • Przytoczenie treści pytania,
  • Informacja o operacie, z którego wylosowano próbę,
  • Informacje o sposobach ważenia wyników badania,
  • Wielkość błędu statystycznego dla wyników poparcia każdego z prezento­wanych kandydatów lub partii.
 3. Firmy bądź osoby, które zdecydują się na budowanie prognoz wyborczych, powinny klarownie oddzielać sprawozdanie z wyników badania sondażowego od prognozy. Procedura konstruowania prognozy powinna być prezentowana w sposób możliwie transparentny.
 4. W świetle doświadczeń i rekomendacji ekspertów, najbardziej właściwą metodą pomiaru preferencji w dniu wyborów są badania typu exit poll realizowane przed wylosowanymi lokalami wyborczymi na odpowiednio liczebnej próbie. Wyniki pomiarów prowadzonych w dniu głosowania innymi metodami (w tym np. badań telefonicznych) nie powinny być prezentowane jako ekwiwalent badań typu exit poll.

© Polskie Badania Wyborcze 2019