Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej.

                                                                            

                                                                            


PKJPA  - certyfikat jakości w badaniach rynku i opinii

   

Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR) w ciągu minionych 12 lat stworzyła jeden z najbardziej zaawansowanych na świecie systemów zapewniania jakości w badaniach. Jego filarem jest PKJPA, ale co równie ważne, jego sygnatariusze są zobligowani do przestrzegania norm kodeksów branżowych oraz poddania się jurysdykcji Komisji Odpowiedzialności Zawodowej.

PKJPA to samoregulacja branżowa, administrowana przez OFBOR. Jej najważniejszym elementem jest niezależny audyt, weryfikujący przestrzeganie norm jakości w procesie realizacji badań: organizacji działu realizacji oraz sieci terenowej, rekrutacji ankieterów i koordynatorów, ich szkolenia, nadzoru i koordynacji ich pracy, a także kontroli poprawności wykonanej przez nich pracy. Pomyślne przejście audytu wieńczone jest nadaniem certyfikatu PKJPA, przyznawanego w 8 typach badań. Certyfikat PKJPA stanowi gwarancję, iż legitymująca się nim firma spełnia wymogi Programu.

PKJPA to wiarygodny standard, dający konkretne gwarancje jakości wszystkim zleceniodawcom badań. Co istotne, ponieważ  metody i techniki badawczeciągle ewoluują, PKJPA zmienia się wraz z nimi.

Do PKJPA należy obecnie blisko 30 firm, których obrót stanowi ponad 80% rynku usług badawczych w Polsce. W zdecydowanej większości są to agencje badawcze, ale wśród sygnatariuszy są także inne podmioty. Program ma charakter otwarty i może do niego przystąpić każda firma realizująca badania, która przejdzie pomyślnie niezależny audyt.

Po więcej informacji i o PKJPA zapraszamy na stronę: www.pkjpa.pl

Lista firm posiadających certyfikaty PKJPA:

 1.     4P research mix Sp. z o.o.
 2.     ABR SESTA Sp. z o.o.
 3.     ACNielsen Polska Sp. z o.o.
 4.     AGB Nielsen Audience Measurement
 5.     ALMARES Instytut Doradztwa i Badań Rynku
 6.     ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o.
 7.     ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku
 8.     BCMM – Badania Marketingowe Sp. z o.o.
 9.     BSM Pracownia Badawcza
 10.     CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej
 11.     Centrum Badań Marketingowych INDICATOR Sp. z o.o.
 12.     Dive Polska
 13.     Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej
 14.     GfK Polonia Sp. z o.o.
 15.     Grupa IQS Sp. z o.o.
 16.     INSE Sp. z o.o.
 17.     Instytut Badania Rynku i Opinii Społecznej IMAS International Sp. z o.o.
 18.     IPSOS Sp. z o.o.
 19.     Kantar Media Sp. z o.o.
 20.     MANDS Badania Rynku i Opinii
 21.     Mareco Polska Sp. z o.o.
 22.     MEC Sp. z o.o.
 23.     Millward Brown
 24.     PBS Sp. z o.o.
 25.     PSDB Sp. z o.o.
 26.     Public Profits Sp. z o.o.
 27.     Realizacja Sp. z o.o.
 28.     TESCO Polska Sp. z o.o.
 29.     TNS Polska